Dietrich Bonhoeffer: zijn weg in het verzet

In de mooie Bonhoefferreeks van uitgeverij Ten Have verscheen een boek dat hét centrale thema uit Bonhoeffers leven belicht: de eenheid tussen denken en doen. We weten allemaal waartoe deze consequente levenswijze heeft geleid. Tegelijkertijd is het werk spiritueel opgevat en besteedt men aandacht aan hoe Bonhoeffers spiritualiteit zich ontwikkelde doorheen zijn lijdenservaringen. (ES)

C. GREMMELS & H. GROSSE, Dietrich Bonhoeffer: zijn weg in het verzet, Kampen (Ten Have), 2005
107 blz. en 12,9 EUR