Boek van levenskunst

Anselm Grün, een veel uitgegeven figuur, is inmiddels doctor in de theologie geworden. Het boek van levenskunst gaat over gelukkig worden en dat hangt geheel van ons zelf af. Het lijkt me een vroeg werk van Grün te zijn, waarin de psychologie een grotere plaats opeist dan de spiritualiteit. Dat i.t.t. het vorige werkje, 'Bezielend leidinggeven', dat een prachtige mengeling was van beide. Ondanks het kleinere aanbod spiritualiteit een inspirerend werkje (en redelijk dik i.v.m. met andere werken van hem).(ES)

A. GR√úN, Boek van levenskunst, Tielt (Lannoo) & Kampen (Ten Have), 2003
208 blz. en 15,95 EUR