Boeddha in de polder

Het bezoek van de Dalai Lama aan ons land in juni 2006 lokte veel belangstelling. Dat ligt in het verlengde van de algemene belangstelling voor het boeddhisme in ons land in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Maar hoever staan we nu? Een Westerse bekeerlinge, Yashobodhi, een insider dus, schetst in dit boek hoever het nu staat met het boeddhisme in Nederland. Parallellen met de situatie in België zijn na lectuur eenvoudig te maken. De schrijfster ondervroeg vijf kopstukken uit het boeddhisme in Nederland en op die manier komt de lezer te weten wat die mensen geloven, hoe ze leven, welke riten ze erop na houden, hoe ze georganiseerd zijn en dies meer. (JG)
ISBN 90 259 5658 0

YASHOBODHI, Boeddha in de polder, Kampen (Ten Have), 2006
18,5 EUR