De gulden brief

Waarom heeft het toch zolang geduurd eer er nog eens een degelijke Nederlandse vertaling van de Gulden Brief ter beschikking werd gesteld? Die Middeleeuwse brief (eerder een traktaat zouden wij nu zeggen) behoort tot de pijlers van de christelijke spiritualiteit en krijgt om die reden nog steeds een significante plaats in de historische overzichten van de spiritualiteit. Hij is van de hand van de benedictijn Willem van Sint-Thierry en bestemd voor de kartuizers van Mont-Dieu in de Franse Ardennen. Willem schetst er de opgang van de ziel naar een ontmoeting met zijn Schepper en alle spirituele processen die daarmee gepaard gaan. Broeder Guerric Aerden, net zoals Willem een cisterciënzer geworden, heeft deze spiritualiteit zich degelijk toegeëigend en ze neergelegd in dit prachtige boek. Uitstekend ingeleid en al even degelijk becommentarieerd. Enkele bijlagen maken dat de brief als het ware geen geheimen meer kent, behalve dan dat ene grote Geheim! (NN)
ISBN 90-259-5620-3

W. VAN SINT-THIERRY, De gulden brief, Kampen (Ten Have), 2005
199 blz. en 19,95 EUR