Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof.

Al veel langer is de analyse gekend: er is nog heel veel religie, maar geen kerk meer. Mensen zijn heel religieus bezig, maar niet langer geïnstitutionaliseerd: God ja, kerk neen. Ook in de filosofie ervaart men die verschuiving. Maar wat is de waarde daarvan? Tijd voor reflectie dus. Zijn mensen fundamenteel religieus? Waar staat dat religieus dan voor? Talrijke denkers doen hun zegje over de populariteit van Eckhart, de betekenis van Gauchet en Ferry, de heropleving van het Oosten enzovoort. Een hele reeks academische bijdragen over een actueel thema. (ES)

A. VAN DER BRAAK (RED.), Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof., Kampen (Ten Have), 2008
19,9 EUR