Verborgen omgang

In de prachtig verzorgde Bonhoeffer-reeks verscheen een nieuw dat deel dat twee studies van hem omvat: 'Gemeenschappelijk leven' en 'Gebedenboek van de Bijbel', waarin hij reflecteert op het kerk-zijn als centraal element van het christen-zijn. De Bijbel speelt in die gemeenschapsvorming een centrale rol, vooral het boek der psalmen. Niet lang na het tot stand komen van die reflecties wordt Bonhoeffer opgepakt… (ES)

D. BONHOEFFER, Verborgen omgang, Kampen (Ten Have), 2003
150 blz. en 22,95 EUR