Het evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.

Weet u nog hoeveel ophef het Evangelie van Judas enkele jaren geleden maakte? Het stond in de kranten en er werd zelfs een BBC-documentaire aan gewijd. Vrijwel onmiddellijk verscheen ook een Nederlandse editie en nog wel een zeer verantwoorde. De belangstelling is enorm, want inmiddels is er een vierde druk van dat evangelie op de markt. Een wetenschappelijk verantwoorde uitgave, volledig ingeleid en geannoteerd door de Nederlandse deskundige Johannes van van Oort. Dat alles met een hardcover uitgegeven en voor slechts 10 euro … (JG)

M. VAN OORT, Het evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting., Kampen (Ten Have), 2007
10 EUR