De rollen van de Dode Zee.

Het spijt me zo te moeten beginnen, maar de prijs van deze uitgave is belachelijk. Belachelijk laag! Het gaat om een dik volume, ingebonden en het bevat een van de beste vertalingen ter wereld van de beroemde Dode-Zeerollen. Dat zijn de geschriften van de joodse sekte van Qumran. Vaak gaat het slechts om fragmenten die bewaard zijn, maar er zijn ook ganse Oud-Testamentische boeken gevonden. De geschriften leren vooral iets over het leven die kleine joodse sekte die 2 messiassen verwachte. Enigmatisch is de zgn. koperen rol die een fabuleuze schat beschrijft die nop een geheime plek bewaard wordt. (HG)

F. GARCIA-MARTINEZ E.A., De rollen van de Dode Zee., Kampen (Ten Have), 2011
25 EUR