Religie en verdraagzaamheid: 10 gesprekken over tolerantie in een extreme tijd

Bart Top interviewt 10 Nederlanders omtrent alweer een breuk in het geïdealiseerde poldermodel: de mythe van het verdraagzame Nederland wordt doorprikt en Top gaat op zoek naar oplossingen voor de spanningen tussen geseculariseerden en gelovigen enerzijds en gelovigen van verschillende godsdiensten anderzijds. De oplossingen liggen heel uiteen: van een nieuw verlichtingsdenken tot mystiek. (EN)

B. TOP, Religie en verdraagzaamheid: 10 gesprekken over tolerantie in een extreme tijd, Kampen (Ten Have), 2005
142 blz. en 14,9 EUR