Schitterend ongeluk of sporen van een ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie

Voor ons ligt een fascinerend boek dat zeer actueel is, want de laatste tijd zijn de debatten over evolutie en intelligent ontwerp opnieuw brandend actueel. Het is de "eeuwenlange" strijd tussen evolutionisme en darwinisme. Tal van professoren spreken zich in dit boek positief uit over de theorie van het "intelligent design", de grote tegenhanger van het klassieke darwinisme. De kosmos is dan toch geen ongeluk, zelfs geen schitterend ongeluk. (NN)

C. DEKKER, R. MEESTER & R. VAN WOUDENBERG, Schitterend ongeluk of sporen van een ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, Kampen (Ten Have), 2005
348 blz. en 24,9 EUR