De tien beloften. Wegwijzers naar de vrijheid

Voor alle duidelijkheid: dit boekje gaat wel degelijk over de tien geboden. Jammer dat de vertaler de originele titel niet gerespecteerd heeft. Grün zelf is wijs genoeg om in te zien dat aan de basis van alle vrijheid geen tien beloften of tien rechten liggen, maar wel degelijk tien geboden. Het zijn absoluut noodzakelijke wegwijzers die aan het fundament van alle menselijke vrijheden liggen. Ze geven richting aan het leven. Aan de hand van talloze concrete voorbeelden uit het dagelijks leven worden de tien geboden toegelicht in een zeer toegankelijke taal. Een aanrader. (NN)
ISBN 90 259 5683 1

A. GR√úN, De tien beloften. Wegwijzers naar de vrijheid, Kampen (Ten Have), 2006
14,9 EUR