Met of zonder God. De onmisbaarheid van religie

Een aantal minder bekende wetenschappers en filosofen buigen zich over het bijzondere fenomeen dat religie nog steeds niet verdwenen is van het publieke forum, ondanks de ver gevorderde secularisatie en het succes van de positieve wetenschappen. De meeste mensen geloven trouwens nog altijd in iets … Filosofen en sociologen reiken in deze bundel verschillende antwoorden aan. Kerkelijke betrokkenheid daalt, maar religiositeit niet. Geen moeilijke beschouwingen, maar empirisch gestoffeerde essays. (NN)
ISBN 90 259 5647 5

E. DRAYER, J. DE HART E.A., Met of zonder God. De onmisbaarheid van religie, Kampen (Ten Have), 2006
91 blz. en 11,95 EUR