Een ontmoeting met Jezus in christendom en islam.

Het is algemeen geweten dat het christendom en de islam delen als een profeet. Hoever de gelijkenissen wel gaan (en ook de verschillen) wordt duidelijk in dit boek. Het dient gezegd dat de auteurs van het boek de nadruk leggen op de overeenkomsten en dat is heel jammer, want het gaat uit van een naïef eenheidsdenken. Aan de andere kant is er natuurlijk niet veel verschenen over de figuur van Jezus in de Islam en dat maakt het wel tot een interessante kennismaking. Voor de rest zinnen me de te vanzelfsprekende spirituele gelijkenissen niet: alles is eigenlijk hetzelfde, mits een paar verschillen die je onbelangrijk moet vinden. Zo eenvoudig gaat dat niet vrees ik. (ES)

J. VAN SCHAIK E.A., Een ontmoeting met Jezus in christendom en islam., Kampen (Ten Have), 2008
22,9 EUR