Het oordeel

In deze studie reflecteren een heleboel protestantse professoren en denkers over het Laatste Oordeel en hoe het zich manifesteert in Schrift en traditie. Niet zelden werd het Oordeel misbruikt door kerken die hun macht wilden consolideren, maar bovenal blijft het een belangrijk geloofsgegeven. Vandaar de herbronning aan de Bijbelse gegevens omtrent hemel en hel (vanuit protestantse hoek). (ES)

N.T. BAKKER , W. KLOUWEN E.A., Het oordeel, Kampen (Ten Have), 2003
175 blz. en 18,9 EUR