Je eigen levensweg: wonden uit je jeugd veranderen in nieuwe kansen

In dit boek is Grün voluit de psycholoog. Lichtjes ondoordacht worden Bijbelverhalen naast sprookjesteksten en mythologische taferelen geplaatst op de menselijke psychè te ontleden. De bedoeling is aan te tonen hoe die verhalen omgaan met wonden die opgelopen werden in de kindertijd en de jeugd en hoe men die wonden kan omkeren in kansen tijdens de volwassenheid. De sleutel van de oplossing zit in meditatie. (NN)

A. GR√úN - MARIA.-M. ROBBEN, Je eigen levensweg: wonden uit je jeugd veranderen in nieuwe kansen, Kampen (Ten Have), 2005
192 blz. en 17,9 EUR