De weg van de pelgrim. Jezuïeten en hun spiritualiteit

Net zoals een aantal jaren geleden jonge Vlaamse jezuïeten hun boekje opendeden over wat hen dreef, krijgen we nu een bundeling van Nederlandse jezuïeten die vertellen over de spiritualiteit en de geschiedenis van hun orde: Ignatius van Loyola, zijn weg, de geschiedenis van de orde, de situatie in Nederland, de structuur van de orde, de zending en natuurlijk…enkele beroemde jezuïeten. Het boek overschrijft de Nederlandse context en is een mooie inleiding op het Jezuïetenbestaan. (JG)
ISBN 90 259 5706 4

M. LINDEIJER (RED.), De weg van de pelgrim. Jezuïeten en hun spiritualiteit, Kampen (Ten Have), 2006
17,9 EUR