Word toch katholiek: praktische handreiking bij een innerlijk proces

Slingerland heeft zich op latere leeftijd bekeerd tot het katholicisme en ze doet dat relaas - opengetrokken naar anderen in een gelijkaardige situatie en vandaar de overvloed aan praktische informatie m.b.t. de katholieke kerk - in dit boekje. In 12 hoofdstukken vertelt ze haar bekeringsproces en dat is niet gebeurd door argumentatie, maar door innerlijke overtuiging! (NN)

M. SLINGERLAND, Word toch katholiek: praktische handreiking bij een innerlijk proces, Kampen (Ten Have), 2003
160 blz. en 14,95 EUR