Mystiek en eros

Eros en religie vormen al eeuwen een huwelijk, niet alleen in de grondteksten, maar ook in de wetenschappelijke wereld. Zelfs in het christendom is er een intrinsieke link, denken we daarbij maar aan het Hooglied. Grün bespreekt in dit boekje samen met Gerhard Riedl, een geestelijk begeleider bij relatieproblemen, de spanningen die kunnen ontstaan tussen seksualiteit en religie, ook in het christendom. Ze willen spiritualiteit en seksualiteit met elkaar verzoenen en zoeken de oplossing daarvoor in de mystiek en de psychologie. Hun bedoeling bestaat eruit meer bezield om te gaan met seksualiteit en om de spiritualiteit meer levenskracht te krijgen. Beide auteurs getuigen in dit boekje van een grote belezenheid over dit onderwerp. (NN)

A. GR√úN E.A., Mystiek en eros, Kampen (Ten Have), 2007
12,5 EUR