Gods beminde. Een spirituele biografie van Henri Nouwen

Dit is de tweede spirituele biografie over Henri Nouwen die het licht ziet. De eerste kwam van de schrijver Jurjen Beumer en verscheen bij Lannoo. O’Laughlin toont op een overtuigende wijze de originaliteit van Nouwen aan. Nouwen gebruikt geregeld kunst als inspiratiebron en dan vooral Rembrandt of iconen: de zin voor het onooglijk kleine detail, het bijzondere licht, de stilte en dies meer staan ook centraal in zijn werken. Speciale aandacht gaat naar de spirituele ontwikkeling van de jonge tot de volwassen Nouwen. (GH)
ISBN 90 259 5632 7

M. O’LAUGHLIN, Gods beminde. Een spirituele biografie van Henri Nouwen, Kampen (Ten Have), 2006
217 blz. en 19,9 EUR