Om de langste adem: uitleg van zeven apostelbrieven

Naastepad (gest. 1996) is een katholieke, Nederlandse exegeet en priester. In zijn homiletische nalatenschap vond men voldoende stof voor deze uitgave van de 7 apostelbrieven (de brieven die volgen op die van Paulus in het Nieuwe Testament). Naastepad is een Bijbelse en spirituele interpretator en minder een historisch-kritische. Het is eerder zeldzaam dat dit genre gepubliceerd wordt. (NN)

T.J.M. NAASTEPAD, Om de langste adem: uitleg van zeven apostelbrieven, Kampen (Ten Have), 2003
272 blz. en 24,9 EUR