De Kabbala ontsluierd

De belangstelling voor de Kabbala is toegenomen o.i.v. van New Age en de algemeen verhoogde aandacht voor mystiek. Er verschijnt over het algemeen meer onzin over de Kabbala dan wetenschap, maar Laenen doet hier toch een poging om beknopt en niet-specialistisch een overzicht te geven van die joodse wijsheidstraditie. De Kabbala krijgt een plaats binnen de joodse mystiek. Van een persoonlijke godsrelatie zoals in het christendom is evenwel geen sprake. (ES)

J.H. LAENEN, De Kabbala ontsluierd, Kampen (Ten Have), 2005
255 blz. en 17,9 EUR