En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie

De bekende Nederlandse priester Antoine Bodar zei over dit boek dat het tot dankbaarheid stemt. Eindelijk vertolken christelijke wetenschappers hun antwoord op het neoheidens woordgeweld van hun atheïstische vakgenoten inzake schepping, God, Bijbel en evolutie. De auteurs (filosofen, theologen en wetenschappers) denken religie en wetenschap niet als water en vuur, maar als een aparte kijk op dezelfde werkelijkheid. Voor de eerste keer verscheen in het Nederlands eens een groot en uitgebreid overzicht over deze problematiek met wetenschappers uit het eigen taalgebied. (ES)
ISBN 90 259 5644 0

C. DEKKER, R. MEESTER & R. VAN WOUDENBERG (RED.), En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie, Kampen (Ten Have), 2006
405 blz. en 24,9 EUR