Hooglied

Een hele mooie en eigentijds geïllustreerde uitgave van een wel heel bijzonder Bijbelboek met een eigenaardige geschiedenis ligt voor ons: het “Hooglied” in een nieuwe, katholieke vertaling van Pius Drijvers en Jan Renkema. Het valt op dat de auteurs de oude betekenis zoveel mogelijk wilden respecteren en toch een vlot Nederlands schrijven en mijns inziens zijn ze daarin geslaagd. Het korte Bijbelboekje wordt tot slot uitvoerig becommentarieerd en dat is geen overbodige luxe. (NN)

NN., Hooglied, Kampen (Ten Have) & Leuven (Davidsfonds), 2002
91 blz. en 14,95 EUR