Het islamitische jaar: kalender en feesten

Islamieten kennen een andere chronologie en een andere jaarindeling (maanmaanden) dan de christenen. De Duitse islamologie Schimmel bespreekt de betekenis van de afzonderlijke maanden van het jaar, dagen van de week en de belangrijkste feesten de islamieten (o.m. vasten, Suikerfeest, bedevaart etc.). Telkens geeft ze een uitvoerige bespreking, aangevuld met foto’s en liturgische teksten. (ES)

A. SCHIMMEL, Het islamitische jaar: kalender en feesten, Kampen (Ten Have), 2003
176 blz. en 15,9 EUR