Charles Darwin

Darwin leidt meer tot ideologische geschriften dan tot wetenschappelijke. Zowel wetenschappers als gelovigen laten zich tot ideologische geschriften verleiden. Daardoor wordt de echte Darwin grotendeels onzichtbaar. De filosoof Ruse probeert door te dringen tot de echte Darwin en vooral tot wat hij wel en niet beweert en wat hij wel en niet betekent voor ons vandaag. Bovenal gaat hij respectvol in op wat Darwin kan betekenen voor christenen. Is er wel een conflict noodzakelijk tussen beide? Een magistraal werk, evenwichtig en objectief. Een van de betere boeken op dit ogenblik en er verschijnt heus een massa over Darwin … (DR)

M. RUSE, Charles Darwin, Kampen (Ten Have), 2009
29,9 EUR