Het uur van de waarheid. Alain Badiou: revolutionair denker

Badiou (1937) behoort al een tijdje tot de meest becommentarieerde Franse (godsdienst)filosofen. Hij verzet zich teen de postmoderne filosofen die al een tijdje het mooi weer maken (Darrida, Deleuze en Lyotard) en keert terug naar het moderne subject en naar een stevig waarheidsconcept. Het is jammer dat zijn godsdienstfilosofie geen grote aandacht krijgt in deze bundel opstellen, maar in de marge duikt ze toch geregeld op. Badiou mengt zich vaak in de openbare Franse debatten. Vermoedelijk zal er in het Nederlands van hem nog wel het een en ander verschijnen, naast de twintigste eeuw dat bij dezelfde uitgeverij reeds het licht zag (ES)
ISBN 90 259 5640

R. DE BRABANDER (RED.), Het uur van de waarheid. Alain Badiou: revolutionair denker, Kampen (Ten Have), 2006
16,9 EUR