Joodse feesten en vasten: een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament

Herhaaldelijk is in onze boekenrubriek ter sprake gekomen hoe Jezus beter begrepen wordt vanuit Zijn joodse wortels. Ook dit boek vormt daarop een bijdrage, door de feesten die in het Nieuwe Testament aangehaald worden, uitvoerig te belichten: rosj hasjana, jom kippoer, chanoeka, pesach enzovoort. Een waardevol, informatief en niet-specialistisch geschreven studiewerk. (NN)

G.H. COHEN STUART, Joodse feesten en vasten: een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament, Kampen (Ten Have), 2003
381 blz. en 24,9 EUR