De utopie van de maakbaarheid.

Onze tijd heeft de mond vol van het zelf. Alles draait in de potmoderniteit - nog meer dan in de moderniteit - rond het ik. De ganse maatschappij moet zich richten naar het individu. Diverse auteurs (filosofen, theologen, sociologen) buigen zich niet zozeer over de feiten, want die zijn duidelijk. Ze vragen zichzelf niet eens af of die evolutie goed is, neen, ze stellen sowieso de hele gang van zaken ten gronde in vraag: de evolutie die bezig is, dient zelf op lange termijn het geluk en de welvaart van de samenleving helemaal niet. Het valt op hoe men in Nederland toch wel wat voorop is met het maatschappelijk debat in vergelijking met Vlaanderen! Men durft toch al meer spijkers met koppen slaan. (JG)

B. MUSSCHENGA E.A., De utopie van de maakbaarheid., Kampen (Ten Have), 2008
19,9 EUR