Bijzonder Bijbels beestenboek. 12 Bijbelse dieren aan het woord

Dit boek mag terecht een bijzonder Bijbels beestenboek heten. Het maakt kinderen vertrouwd met Bijbelse verhalen aan de hand van een bijzondere invalshoek: het centrale dier vertelt de geschiedenis. De slang uit Genesis, de ezelin uit Numeri, de vis uit Jona, de leeuw uit Daniël, het varken uit Lucas enzovoort… Het zijn prachtige verhalen en bovendien is elk verhaal aantrekkelijk geïllustreerd. Het is belangrijk dat elk Bijbelverhaal op de voet wordt gevolgd. Er wordt niets weggelaten. Wel worden af en toe elementen toegevoegd, maar dat is niet cruciaal. (ES)
ISBN 90 259 5655 6

K.A.D. SMELLIK, Bijzonder Bijbels beestenboek. 12 Bijbelse dieren aan het woord, Kampen (Ten Have), 2006
144 blz. en 19,95 EUR