In gesprek met de stilte: gebeden

Beweren dat Merton tot de tien belangrijkste spirituele figuren van de 20ste eeuw behoort, is open deuren intrappen. Het bekendst is hij van het veelvuldig vertaalde “Louteringsberg” en daarom is het des te interessanter eens iets anders van hem te lezen, zoals bijvoorbeeld deze gebeden. Meestal gaat om korte gebeden die ontstonden in de context van zijn eigen spirituele groei als Trappist. Het onderscheid tussen gebed en meditatieve overweging is flinterdun, maar steeds inspirerend. De tekeningen die de gebeden begeleiden zijn dat niet altijd. (ES)

T. MERTON, In gesprek met de stilte: gebeden, Kampen (Ten Have) & Leuven (Davidsfonds),
128 blz. en 16,5 EUR