Wat is wezenlijk?

Emmi Bonhoeffer verloor in 1945 zowel haar echtgenoot Klaus als haar zwager Dietrich. Beiden verloren hun leven in de oppositie tegen Hitler. In plaats van rancuneus te worden, boog Emmi haar verdriet om in positieve krachten. Ze besloot haar leven te wijden aan de naaste, vanuit haar vraag: “Wat is wezenlijk”. Haar antwoord op die vraag staat genoteerd in dagboeknotities uit het dramatische voorjaar van 1945. Die verschenen nu in het Nederlands, samen met nog andere van haar geschriften. Voor het eerst verscheen in het Nederlands de afscheidsbrief van haar man Klaus. Een aangrijpend werk van een sterke vrouw. (NN)
ISBN 90 259 5648 3

E. BONHOEFFER, Wat is wezenlijk?, Kampen (Ten Have), 2006
19,9 EUR