Het evangelie volgens Vincent van Gogh.

Van Gogh blijft aanleiding geven tot literatuur en hoe kan het ook anders? Terwijl we vooral zijn 'seculiere' werken kennen (enkele beroemde portretten, stillevens met bloemen en landschappen), heeft hij ook een groot religieus oeuvre nagelaten. Alweer, hoe kan het ook anders als hij dominee-ambities had? Nochtans is dat laatste minder bekend. Vandaar dat Wessels alles op een rij heeft gezet. Maar hij heeft gelukkig veel meer gedaan: hij heeft het hele boek doorspekt van citaten uit van Goghs brieven en dat is een speciale troef. Het hoeft allicht geen betoog dat dit boek werkelijk prachtig geïllustreerd werd. Het levert ons een bijzonder portret van deze grootmeester. Wessels peilt naar het innerlijk van van Gogh en niet alleen naar de artistieke kwaliteiten. Een absolute meerwaarde! (HG)

A. WESSELS, Het evangelie volgens Vincent van Gogh., Kampen (Ten Have), 2009
32,5 EUR