Levenslang mores leren: de uitdaging van de multiculturele samenleving

Manenschijn behoort tot dat selecte groepje van 'ongelovige' Nederlandse theologen die over alles hun zegje moeten doen. Hier zit hij in de rol van ethicus die nadenkt over de multiculturele samenleving. Ik moet bekennen: ik heb hem liever in de rol van ethicus dan van theoloog! Hij doet werkelijk zinvolle uitspraken in dit debat, zo o.m. een pleidooi voor een scheiding van kerk en staat, een sterke overheid en de rol van de religie in dit debat (die in het gewone maatschappelijke debat wordt overgeslagen). (ES)

G. MANENSCHIJN, Levenslang mores leren: de uitdaging van de multiculturele samenleving, Kampen (Ten Have), 2003
272 blz. en 22,9 EUR