Christuservaringen van vroeger en nu

Christelijke religieuze ervaringen dateren vanaf de eerste apostelen. Doorheen de geschiedenis van het christendom hebben mensen steeds (intense) religieuze ervaringen gehad. Alle zijn ze enerzijds gekleurd door de culturele context en anderzijds door de christelijke traditie. Van Schaik schenkt aandacht aan zowel orthodoxe als "alternatieve" (bijvoorbeeld gnostieke) Christuservaringen van de Oudheid tot het heden. De moeite waard! (NN)

J. VAN SCHAIK, Christuservaringen van vroeger en nu, Kampen (Ten Have), 2004
255 blz. en 22,5 EUR