Een reis in stilte

Na de film "Die Grosse Stille" mocht ook de schrijver van dit boekje, een journalist, een tijdje meeleven met de monniken van de Grande Chartreuse in de bergen van Grenoble. De kartuizers leiden het "zwaarste" monnikenbestaan uit de kerk: lange officies, onderbroken nachtrust, niets comfort. Nochtans spreekt het ideaal van de kartuis weer aan. Het is een zeer spiritueel boekje geworden, vrij van sensatie en met zeer indringende foto's die "sprekend" getuigen van de stilte die zo centraal staat in het kartuizersbestaan. Een mooi kleinood! (EN)
ISBN 90 259 5707 2

J. REIJNDERS, Een reis in stilte, Kampen (Ten Have), 2006