Maak van angst je levenskracht.

Angst behoort tot de belangrijkste factoren die een mensenleven kunnen lamleggen. Het is trouwens een vaak voorkomend gegeven in deze tijd: angst om te falen, om niet in de smaak te vallen, om niet aan de normen te voldoen enzovoort. Ondanks het feit dat je zou kunnen verwachten dat hier Grün de psycholoog aan het woord is, is het toch de monnik. Al zijn psychologische boekjes zijn al uitgeven allicht en nu kan men zich ook wagen aan de zeer theologisch gekleurde boekjes. Het is overigens een zeer geslaagd boekje! Het is Grün eigenlijk op zijn best. Bijbels en to-the-point. (JG)

A. GR√úN, Maak van angst je levenskracht., Kampen (Ten Have), 2007
14,9 EUR