Wat is waar?

Roothaan is geen onbekende filosofe uit Nederland. In dit essay worstelt ze met de eeuwenoude vraag naar wat waarheid is. Kinderen zijn er al mee bezig en bij volwassenen wordt het alleen maar problematischer. De ontmoeting met andere culturen heeft ons waarheidsbegrip ook al niet vereenvoudigd. Wat is nog waar? Welke plaats bekleedt de autoriteit daarbij? Wat is waar in wetenschap en religie bijvoorbeeld? Roothaan zoekt bewust naar waarheid in een wereld die meer en meer gekenmerkt wordt door onverschilligheid en relativisme. Roothaan weegt de verschillende waarheidsopvattingen tegen elkaar af. (NN)
ISBN 90 259 5641 6

A. ROOTHAAN, Wat is waar?, Kampen (Ten Have), 2006
95 blz. en 11,95 EUR