Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek

Als we de auteur mogen geloven leefde Kierkegaard ongeveer in dezelfde tijd als de onze: een passieloze tijd. Kierkegaard publiceerde in 1846 De recensie van een roman, waarin hij zijn tijd kenschetst als een periode van onverschilligheid, kille techniek, concurrentie enz. zodat de kick nog het enige is dat begeestering wekt. Frits Florin, gepromoveerd op het religieuze bij Kierkegaard, opent dit boekje met een eigen beschouwing omtrent Kierkegaards en onze eigen tijd. Daarna leidt hij Kierkegaards essay in en ten slotte komen we aan bij de vertaling van deze minder gekende tijdsanalyse van de grootste Deense filosoof. De lezer wordt getroffen door de actualiteit van dat meer dan anderhalve eeuw tot stand gekomen essay. Het siert Floris dat hij de oorspronkelijke tekst niet kritiekloos naar onze eigen leefwereld transponeert. De "remedie" blijft verrassend klinken: het religieuze! (EN)
ISBN 90-259-5517-7

S. KIERKEGAARD & F. FLORIN, Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek, Kampen (Ten Have), 2005
143 blz. en 13,9 EUR