Darwin of God? Een broedertwist

In het debat tussen creationisten en darwinisten neemt Ruse, een nadenkende darwinist, een eigen positie is: hij is van mening dat zowel darwinsten als creationisten elkaar bestrijden met eenzelfde emotionele bekeringsdrift dat er van degelijke wetenschappelijke fundering nog nauwelijks sprake kan zijn. Hun denkpatronen zijn dan ook weinig verschillend van elkaar! Ruse wil terug naar de basis: de nuchtere uiteenzetting van posities. Het valt op met hoeveel respect hij spreekt over alle posities en welke nuance hij inneemt in dit debat tussen geloof en wetenschap. (EN)

M. RUSE, Darwin of God? Een broedertwist, Kampen (Ten Have), 2007
29,9 EUR