Het evangelie van Judas

Net in dezelfde periode toen De Da Vinci Code erg ín was, werd het verloren gewaande Judasevangelie boven het stof gehaald en uitgegeven. Het werd een ravage: in die periode geloofde 74% van de Vlamingen dat de kerk de mensen allerlei dingen voorhield. Daar kwam het Judasevangelie nog eens bovenop. De vertaling en de toelichting werden nu ook degelijk in het Nederlands uitgegeven door prof. Van Oort, een vooraanstaande specialist op het gebied van de gnostiek en de apocriefe literatuur. Na 5 jaar restauratie kon de wereld opnieuw kennismaken met een "evangelie" dat stelt dat Judas handelde in opdracht van God om Jezus te verraden en te laten kruisigen: "Maar jij zult hen allen overtreffen, want jij zult offeren de mens die mij draagt." Wat bewaard is gebleven, zijn slechts enkele fragmenten, grote en kleine. Een mooie uitgave. (ES)
ISBN 90 259 5725 0

J. VAN OORT, Het evangelie van Judas, Kampen (Ten Have), 2006
19,9 EUR