Het getijdenboek

In het Getijdenboek kruipt Rilke in de huid van een biddende monnik, een pelgrimerende kunstenaar en een deemoedige zoeker naar de rijkdom van de armoede. God komt in het boekje onder tal van gedaanten aanwezig, maar Hij blijft toch afwezig. Nog steeds oefent deze dichtbundel een grote aantrekkingskracht uit. In de uitgave werd ook de Duitse tekst mee afgedrukt. De vertaling is van Piet Thomas. (ES)

R.M. RILKE, Het getijdenboek, Kampen (Ten Have), 2004
117 blz. en 19,9 EUR