Wie is die man? Joodse visies op Jezus

Als gevolg van de derde (en meteen voorlopig ook de laatste) onderzoeksgolf naar de historische Jezus, heeft men Hem vooral tegen de achtergrond van zijn joodse cultuur geplaatst en dat bracht heel wat nieuws aan het licht. Dit boek voegt echt wel een steentje toe aan dat onderzoek. De nadruk ligt minder op de joods-historische perceptie van Jezus, maar op de joodse reacties op het fenomeen Jezus. De auteur bespreekt alle joodse reacties op Jezus vanaf de eerste eeuw tot op heden. Opvallend daarbij is dat de joodse visie op Hem steeds positiever werd. (JG)

E. VAN DER LINDEN, Wie is die man? Joodse visies op Jezus, Kampen (Ten Have), 2003
293 blz. en 22,9 EUR