Intelligent design. De zwarte doos van Darwin

In het begin van de 19de eeuw schrijft de protestantse dominee William Paley een boek met de titel Natural Theology. Daarin verdedigt hij de stelling dat de kosmos het werk van een intelligente ontwerper - God - is. Hij herhaalt daarvoor het deïstische argument van de horlogemaker. Velen hanteren dat argument als het beste bewijs tegen Darwins evolutietheorie. Michael Behe tracht aan te tonen dat Behe geen ongelijk heeft. Noch Darwin, noch Dawkins hebben aangetoond hoe een onherleidbaar complex systeem als de kosmos gemaakt kan worden zonder ontwerper. Volgens Behe zit de natuur vol van dergelijke onherleidbaar complexe systemen. Besluit: alles is het resultaat van een plan. Vanzelfsprekend valt dan de naam van God. Intelligente lectuur voor wie wil doordringen in de filosofie van het fel in opspraak gekomen Intelligent Design. Vlot geschreven met verrassende wendingen. (NN)
ISBN 90-259-5612-2

M.J. BEJE, Intelligent design. De zwarte doos van Darwin, Kampen (Ten Have), 2005
353 blz. en 24,9 EUR