Kabbala voor beginners

Er gaan geen jaar meer voorbij of er verschijnt wel iets over de Kabbala, de joodse mystiek. Dat is enigszins eigenaardig want doorgaans kan het jodendom op veel minder belangstelling rekenen dan pakweg het boeddhisme of de islam. Van Laenen verscheen overigens vorig jaar een uitgebreide studie over hetzelfde onderwerp: De Kabbala ontsluierd. Voor een groter publiek liet hij onlangs een beknopt, inleidend boekje verschijnen. In 14 korte hoofdstukjes bespreekt kernachtig en niet specialistisch waar het in de joodse mystiek op aan komt. Verrassend genoeg komen in de Kabbala ook begrippen voor als de Messias en de Golem, wordt er gezocht naar de oorsprong van het kwaad, staat getallensymboliek centraal enzovoort. (EN)
ISBN 90-259-5582-7

S. LAENEN, Kabbala voor beginners, Kampen (Ten Have), 2005
96 blz. en 9,9 EUR