Ken de wereld. Een geschiedenis van de filosofie. Deel 1.

Ze verschijnen niet zo vaak meer: de uitgebreide overzichten van de geschiedenis van de filosofie. Welke filosoof durft het aan? Misschien moet je er inderdaad jong en onbezonnen voor zijn, zoals de Duitser Precht. Hij is filosoof en Duitse mediafiguur. In die hoedanigheid slaagt hij erin om met zijn overzicht van de filosofie een breed publiek te bereiken. In dit eerste deel bespreekt hij de filosofie van de oudheid en de middeleeuwen. Hij staat in een lange traditie: de oudheid is dubbel zolang als de middeleeuwen. Jammer dat hij ook dat vooroordeel niet doorbreekt. Voor het overige schrijft hij heel toegankelijk en beeldrijk. Daarbij heeft hij oog voor alle disciplines (ethiek, metafysica, kenleer enzovoort). (JG)

R.D. PRECHT, Ken de wereld. Een geschiedenis van de filosofie. Deel 1., Utrecht (Ten Have), 2016
29,99 EUR