Altruïsme. De kracht van compassie.

De Fransen blinken nog steeds uit in omvangrijke filosofische werken, getuige onderhavige studie over het belang van altruïsme. Geen overbodige luxe in een tijdperk dat gedomineerd door het neo-liberale individu! Dat individualisme ligt aan de basis van talrijke malaises in onze cultuur, niet in het minst de ecologische crisis.De auteur citeert Ghandi: “De aarde geeft genoeg om aan de behoeften van ons allemaal te voldoen, maar niet genoeg om ieders hebzucht te stillen.” Volgens de tot het boeddhisme bekeerde dokter Ricard kan altruïsme dat tij keren. Hij baseert zich daarvoor niet louter op een boeddhistische verklaringsgrond, maar ook op een filosofische en psychologische. Het zwakkere punt van het boek is dat hij er ook de neurowetenschappen voor bijhaalt. Dat lijkt me wat modieus en zou wel eens snel onderuitgehaald kunnen worden. Ricard is enorm belezen en volgt de actualiteit heel kort op de voet. Hij citeert niet alleen tientallen auteurs, maar ook talloze recente onderzoeken van talrijke onderzoekscentra. Hij probeert te laten zien dat er alternatieven zijn voor het huidige systeem, zelfs binnen de grenzen van de economie. Niet alles hoeft verlaten te worden. Een hoopvol manifest tegen het geïnstitutionaliseerd egoïsme. Niet enkel een opsomming van honderden problemen, maar ook de aanbieding van een alternatief! (JG)

M. RICARD, Altruïsme. De kracht van compassie., Utrecht (Ten Have), 2016
29,99 EUR