De inslag van een komeet. Beschouwingen over geloof, ongeloof en bijgeloof

Samen met David Hume behoort Pierre Bayle (1647-1706) tot de eerste Westerse moderne denkers die oordeelden dat een geordende samenleving niet noodzakelijk gebaseerd moet zijn op religie, maar dat het ook op ongeloof kan. Door die ideeën moet hij Frankrijk ontvluchten richting Nederlandse Republiek (zoals René Descartes). Het is een kort essay geworden. Uitgangspunt is het bijgeloof als zouden kometen van God afkomstig zijn. Bijgeloof is erger dan atheïsme beweert hij. Net zoals Descartes hemelt hij de twijfel op, omdat die verdraagzamer zou maken. Een degelijke inleiding gaat de vertaling vooraf. (ES)
ISBN 90 259 5694 7

P. BAYLE, De inslag van een komeet. Beschouwingen over geloof, ongeloof en bijgeloof, Kampen (Ten Have), 2006
19,95 EUR