Gewaagde woorden: uitleg van Mattheüs 5-9

Retabels behoren volledig terecht tot de belangrijkste kunstschatten die de Zuidelijke Nederlanden ooit hebben gecreëerd. Niet voor niks in dezelfde periode als de polyfonie. De bibiliografie over die opvallende kunstwerken is vrij uitgebreid. Misschien in het buitenland nog groter dan in Vlaanderen, want inderdaad, in onze contreien hebben de meeste de beeldenstorm niet overleefd. De prachtigste, intacte retabels treft men dan ook in het buitenland aan, niet in het minst in Scandinavië. Het boek van het Davidsfonds is qua tekst meesterlijk. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat het thematisch werd opgevat: de historische context, de ambachten, de materialen, de beeldhouwerscentra, de polychromisten, de handel, het onderzoek … Kortom: een naslagwerk in de volste betekenis van dat woord. Maar – en dat is serieuze maar – om de kosten te drukken heeft de uitgever het boek allicht in het buitenland laten drukken. Het resultaat is dat er veel foto’s van ronduit minderwaardige kwaliteit in staan. Dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt in aan Davidsfonds kunstboek. Wanneer gaan ze eens beseffen dat dit geen reclame is voor hun kunstuitgaven? (ES)

T.J.M. NAASTEPAD, Gewaagde woorden: uitleg van Mattheüs 5-9, Kampen (Ten Have), 2002
168 blz. en