Job/Prediker

Af en toe verschijnen Bijbelvertalingen van mensen die een hele tijd gespendeerd hebben aan de minutieuze studie van een Bijbelboek, in dit geval twee belangrijke boekjes: Job en Prediker. De vertaling komt van een classicus, het commentaar van een monnik. Het is een prijzenswaardige uitgave, al had ik graag de versnummers in de vertaling erbij gehad (toch is het opzoeken van een vers geen onbegonnen werk, maar de versregeling ontbreekt). (JG)

P. DRIJVERS & P. HAWINKELS, Job/Prediker, Kampen (Ten Have), 2003
215 blz. en 17,5 EUR