Paulus. De fundering van het universalisme.

Het originele denken moet op dit ogenblik opnieuw in Frankrijk gezocht worden, zeker op het gebied van de filosofie. Dat wordt ook bewezen door dit boekje van Badiou over Paulus, waarin hij onderstreept hoe radicaal innoverend die wel was met zijn uitspraak ‘Voortaan zijn er joden noch Grieken, mannen noch vrouwen …’ Voor Badiou is Paulus definitief de grondlegger van het christendom. Het unieke is dat Paulus een singulier moment (de Verrijzenis). Net die koppeling ligt aan de basis van elke bevrijdende politiek, vernieuwende wetenschap, radicale kunst of waarachtige liefde. Dit moeilijke filosofische traktaat lijkt me één ding over het hoofd te zien: dat universalisme zit al in het jodendom. Een uitdagend boekje! (EK)

A. BADIOU, Paulus. De fundering van het universalisme., Kampen (Ten Have), 2008
22,5 EUR